top of page

Přihláška k testování: L'Oréal Professionnel SteamPod 4 - multifunkční profesionální parní žehlička

Detaily a podmínky testování naleznete níže

Přihlašování k tomuto testování je již ukončeno
Zobrazit další testování
Přihláška k testování: L'Oréal Professionnel SteamPod 4 -  multifunkční profesionální parní žehlička
Přihláška k testování: L'Oréal Professionnel SteamPod 4 -  multifunkční profesionální parní žehlička

Čas a místo

24. 10. 2022 10:00 SELČ – 13. 11. 2022 23:59 SEČ

Doručení produktů zdarma dopravcem

O události

PŘIHLAŠOVÁNÍ K TESTOVÁNÍ PROBÍHÁ V OBDOBÍ  24. 10. - 11. 13. 2022

CO TESTUJEME - PŘEDMĚT POSKYTNUTÝ K DOČASNÉMU UŽÍVÁNÍ NA DOBU 1 TÝDNE:

1. L'Oréal Professionnel SteamPod 4 -  multifunkční profesionální parní žehlička

TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT POSTUPNĚ VE VLNÁCH V PRŮBĚHU LISTOPADU 2022 AŽ LEDNA 2023. O VAŠEM KONKRÉTNÍM OBDOBÍ TESTOVÁNÍ VÁS BUDEME  KONTAKTOVAT EMAILEM ČI TELEFONICKY.

DOPRAVA A VRÁCENÍ ZDARMA: DO KDY A JAK ZAPŮJČENÝ PŘEDMĚT VRÁTIT?

Zapůjčený předmět je třeba vrátit nejpozději do 1 TÝDNE od jeho převzetí od dopravce, a to následujícím způsobem:

Po řádném vyzkoušení vložíte zapůjčený předmět do svého původního obalu a zásilku odevzdáte na kterékoliv podací místo Zásilkovny společně s číselným kódem pro zpětnou zásilku, který obdržíte vytištěný na kartičce společně s předmětem ve Vašem obdrženém balíčku. Na základě daného číselného kódu obsluha Zásilkovny vystaví přeplacený přepravní štítek, umístí jej na zásilku a zásilku odešle zpět, a to nejpozději do 1 týdne od Vašeho převzetí předmětu dopravcem.

Pokud pro vrácení předmětu využijete jiný než doporučený způsob dopravy, sami si hradíte náklady a nesete riziko poškození spojené s Vámi zvoleným jiným způsobem vrácení. Předmět k testování se zavazujete vrátit včas a dohodnutým způsobem vrácení, viz výše. Předmět k testování se zavazujete vrátit nepoškozený, čistý a ve stavu, ve kterém jste jej převzal/a s ohledem na běžné opotřebení.

Předmět k testování očištěte a řádně překontrolujte před zpětným zasláním a tým All2test předmět překontroluje ihned po zpětném obdržení. V případě zjištění závady jste povinna/povinnen oznámit tuto skutečnost týmu All2test neprodleně. Testující si je vědom své plné odpovědnosti za případné škody na zdraví a majetku svém, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním předmětu k testování.

VAŠE ÚKOLY V RÁMCI TESTOVÁNÍ:

1. ONLINE DOTAZNÍK S RECENZEMI JE TŘEBA VYPLNIT NEJPOZDĚJI DO 1 TÝDNE OD VAŠEHO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU OD DOPRAVCE.

2. VEŘEJNÉ SDÍLENÍ NA INSTAGRAMU NEBO TIKTOKU JE TŘEBA USKUTEČNIT NEJPOZDĚJI DO 1 TÝDNE OD VAŠEHO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU OD DOPRAVCE, A TO ALESPOŇ JEDNÍM Z UVEDENÝCH FORMÁTŮ: PŘÍSPĚVEK S FOTKOU/VIDEEM, PŘÍBĚH NEBO VIDEO/REEL, S POVINNÝM OZNAČENÍM A HASHTAGY: #steampod4, #all2test, @lorealpro_education_czsk, @all2test

UPOZORŇUJEME: Pro řádnou účast v testování je třeba mít registrovaný účet na All2test.com. Pokud nejste registrovaní, stačí se zaregistrovat zde. Neregistrovaní uživatelé nejsou zařazení do výběru testerů.

Koho hledáme:

Hledáme 35 testujících, kteří budou mít možnost na 1 týden  zcela zdarma vyzkoušet výše zmíněný SteamPod 4 s dopravou i zpětným vrácením zdarma a následně se s námi podělí o své hodnocení z testování vyplněním online dotazníku a sdílením alespoň jednoho z formátů (příspěvek s fotkou nebo videem, příběh nebo video/reel) s výše uvedenými hashtagy a označením na svém veřejném Instagramovém nebo TikTokovém účtu.

Podle čeho vybíráme:

All2test ze všech přihlášených formulářů vybere 35 registrovaných testujících, kteří v rámci přihlašování odpoví na otázky:

- Jaký produkt nebo jaké produkty obdobné testovaným nyní používáte?

- Máte již předchozí zkušenost s produkty testované značky?

- Máte veřejný profil na Instagramu?

- Máte veřejný profil na TikToku?

- Kolik followers má Váš Instagramový účet?

- Kolik followers má Váš účet na TikToku?

- Na co je Váš Instagramový nebo TikTokový účet zaměřen nejvíce?

- Jaký  je odkaz na Váš Instagramový účet nebo uživatelské jméno?

- Jaký je odkaz na Váš účet nebo uživatelské jméno na TikToku?

- Preferujete sdílení Vašeho testování na svém Instagramu nebo Tiktoku?

Vybrané testující kontaktujeme na kontaktní email uvedený v přihlašovacím formuláři tohoto testování, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení přihlašování k testování. Ve stejném obdrženém emailu testující zároveň naleznou odkaz na online dotazník, který do výše uvedeného data vyplní pro získání recenzí k výše uvedenému testovanému předmětu.

Výše zmíněné předměty k zapůjčení zašleme vybraným testujícím zdarma na doručovací adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři tohoto testování nebo na uvedené odběrné místo Zásilkovny, pokud jej testující ve formuláři preferuje, a to v období listopadu 2022 až ledna 2023, pokud nenastanou mimořádné okolnosti nebo není uvedeno jinak.

All2test vybraným testujícím zapůjčí výše zmíněný předmět k testování k dočasnému užívání, a to do data uvedeného výše, a testující se zavazuje testovat předmět k testování za účelem vyplnění online dotazníku a sdílení na sociálních sítích, viz výše, po dobu zapůjčení určenou k testování předmětu. 

Pro řádnou účast v testování je třeba:

1. mít registrovaný účet na All2test.com. Pokud nejste registrovaní, stačí se zaregistrovat zde. Neregistrovaní uživatelé nejsou automaticky zařazení do výběru testerů.

2. zapůjčený předmět bez prodlení převzít nebo vyzvednout u dopravce, který bude všechny vybrané testující kontaktovat o podrobnostech doručení. Seznámit se podrobně s vlastnostmi a použitím testovaného předmětu a testovaný předmět po obdržení bez prodlení zařadit do své každodenní pečující rutiny. Zmíněný zapůjčený předmět řádně a opakovaně osobně vyzkoušet za účelem napsání níže specifikované objektivní recenze v uvedeném termínu.

3. napsat objektivní recenzi (160 znaků včetně mezer) včetně doplňujících otázek k zapůjčenému testovanému předmětu, a to formou vyplnění online dotazníku, který vybraným testujícím zašleme na emailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři testování. Online dotazník je třeba osobně vyplnit nejpozději do výše uvedeného data pro řádné zpracování recenze prostřednictvím All2test.com Nedojde-li k řádnému vyplnění dotazníku v uvedeném čase, budete automaticky vyřazen/a z dalšího výběru testování.

4. sdílet na svém veřejném Instagramovém nebo TikTokovém účtu své testování výše zmíněného zapůjčeného předmětu, a to alespoň jedním z uvedených formátů (příspěvek s fotkou nebo videem, příběh nebo video/reel) s výše uvedenými hashtagy a označením stránek, a to nejpozději do data uvedeného výše pro jeho řádné zpracování prostřednictvím All2test. Nedojde-li k řádnému sdílení v uvedeném čase, budete automaticky vyřazen/a z dalšího výběru testování.

VE SVÉM ONLINE SDÍLENÍ NEUVÁDĚJTE HASHTAG #REKLAMA NEBO POPISEK ,,REKLAMA" NEBOŤ SE NEJEDNÁ O PLACENOU FORMU PROPAGACE PRODUKTU, ALE SPOTŘEBITELSKÉ PRODUKTOVÉ TESTOVÁNÍ

Odesláním přihlášky do testování potvrzujete, že jste připraven/a bez odkladů převzít a vyzkoušet výše zmíněný zapůjčený předmět a seznámit se s jeho řádným použitím a vlastnostmi, vyplnit příslušný online dotazník a sdílet veřejný příspěvek, příběh nebo video/reel (alespoň jeden formát z uvedených) s označením a hashtagy (výše uvedenými) na svém veřejném účtu na Instagramu nebo TikToku ve výše uvedeném časovém termínu.

Odeslaním příhlášky do testování zároveň potvrzujete, že použití výše zmíněného zapůjčeného předmětu v rámci testování je z Vaší strany plně dobrovolné a nesete za něj plnou odpovědnost.

Přispěvky označené @all2test budou dále zveřejněny v rámci daného testování na našich stránkách www.all2test.com.

Vrátí-li se nám zásilka z důvodu jejího nevyzvednutí či udáním špatné doručovací adresy, znovu ji zasílat nebudeme. Pokud se nám vrátí zásilka z důvodu nevyzvednutí či špatně udanou doručovací adresou již u druhého testování, budete automaticky vyřazen/a z dalšího výběru testování.

V případě, že Vám testovaný zapůjčený předmět dorazí jakkoli v nepořádku, nebo máte jakékoli jiné dotazy ohledně testování, ozvěte se nám na contact@all2test.com. Rádi vše k Vaší spokojenosti dořešíme.

Sdílet událost

bottom of page