top of page

Jak zajišťujeme objektivitu recenzí?

 

Je pro nás důležité, aby produktové recenze zveřejněné prostřednictvím našich webových stránek, eshopů, nebo sociálních
sítí pocházely od testujících, kteří dané produkty skutečně osobně a řádně vyzkoušeli. Z uvedeného důvodu poskytujeme produkty k vyzkoušení a hodnocení pouze osobám, které provedly registraci prostřednictvím našich webových stránek.

 

Tyto osoby se v souvislosti s registrací zavázaly dodržovat obchodní podmínky naší společnosti TOHLETO studio s.r.o. Součástí těchto obchodních podmínek je mimo jiné závazek hodnotících recenzentů provést objektivní hodnocení vlastností daného produktu
určeného k testování, jeho účinků, kladů i záporů včetně doporučení pro jeho uživatele. Hodnotící recenzenti jsou naopak povinni zdržet se uvedení zjevně nepravdivých informací o produktu a jeho výrobci. Na dodržování uvedených pravidel dohlíží náš profesionální tým, který je ze zájemců o testování a hodnocení konkrétního produktu oprávněn vybrat dle předem stanovených kritérií okruh testujících, který bude nejlépe odpovídat potřebám objektivního hodnocení tak, aby hodnocení v recenzích daného produktu mělo maximální vypovídací hodnotu.

 

Zjistíme-li porušení výše uvedených pravidel hodnocení produktů, jsme oprávněni recenzi, která je v rozporu s těmito pravidly, vymazat a znemožnit dotčenému recenzentovi provádět další testování a hodnocení produktů v recenzích. Z uvedených důvodů přistupujeme k hodnocení produktů s nejvyšší odpovědností a v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Tým All2test

bottom of page