Jak zajišťujeme objektivitu recenzí?

 

Je pro nás důležité, aby produktové recenze zveřejněné prostřednictvím našich webových stránek, eshopů, nebo sociálních
sítí pocházely od testujících, kteří dané produkty skutečně osobně a řádně vyzkoušeli. Z uvedeného důvodu poskytujeme produkty k vyzkoušení a hodnocení pouze osobám, které provedly registraci prostřednictvím našich webových stránek.

 

Tyto osoby se v souvislosti s registrací zavázaly dodržovat obchodní podmínky naší společnosti TOHLETO studio s.r.o. Součástí těchto obchodních podmínek je mimo jiné závazek hodnotících recenzentů provést objektivní hodnocení vlastností daného produktu
určeného k testování, jeho účinků, kladů i záporů včetně doporučení pro jeho uživatele. Hodnotící recenzenti jsou naopak povinni zdržet se uvedení zjevně nepravdivých informací o produktu a jeho výrobci. Na dodržování uvedených pravidel dohlíží náš profesionální tým, který je ze zájemců o testování a hodnocení konkrétního produktu oprávněn vybrat dle předem stanovených kritérií okruh testujících, který bude nejlépe odpovídat potřebám objektivního hodnocení tak, aby hodnocení v recenzích daného produktu mělo maximální vypovídací hodnotu.

 

Zjistíme-li porušení výše uvedených pravidel hodnocení produktů, jsme oprávněni recenzi, která je v rozporu s těmito pravidly, vymazat a znemožnit dotčenému recenzentovi provádět další testování a hodnocení produktů v recenzích. Z uvedených důvodů přistupujeme k hodnocení produktů s nejvyšší odpovědností a v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Tým All2test